Fryske Piter

Folkert is Fan van Fryske Piter omdat,

Kin wol sizze: Fryske Piter is dochs wol ien fan myn allerbeste maten.

At de tiid wer rjochting de Sinteklaze perioade rint, dan stiet de yntocht fan

Sinterklaas en syn pyten, mei fansels Fryske Piter mei koweletters yn myn aginda.

At dy stoomboat dan yn Gorredyk te foarskyn komt, en ik Fryske Piter razen hjear “No Goeie”

dan kin myn dei net mear stikken.

Ik bin bliid dat ik sizze kin, dat ik Fryske Piter al sân jier lang kin.

Soarchje d’r bygelyks altiid foar dat Fryske Piter syn foarrie droege woarst kriget.

Want dêr is Fryske Piter sljocht op! Yn Spanje ha se dat geweldiche product fansels net.

Sa no en dan “app” ik efkes mei Fryske Piter, somtiden om te hjearren hoe’t harren reis nei Fryslân giet, as hy makket efkes in “selfie” at hy yn de Spaanske sinne leit, mei de Fryske swembroek oan.

Koart sein: lit se mar komme!

© 2017 Stichting Bl!nder, alle rechten voorbehouden